Naruto

Pixel ID: 4483564 | Name: NarutoUzumaki Konoha | Nama pengguna: Naruto | Teman-teman: 292 | Negara:  Negara FR